Παγωτομηχανές TAYLOR

TAYLOR C722

Δύο επιλογών και μια ανάμεικτη.
Δύο κύλινδροι ψύξης 2,7 λίτρα ο ένας
Δύο κάδοι τροφοδοσίας 13,2 λίτρα ο ένας
Με ηλεκτρονικό πάνελ πολλαπλών λειτουργιών.
Με νυχτερινή λειτουργία για διασφάλιση της θερμοκρασίας
του προϊόντος και λειτουργία standby.

TAYLOR C706

ΜΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ. 
ΕΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,2 ΛΙΤΡΑ 
ΕΝΑΣ ΚΑΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 18,9 ΛΙΤΡΑ 
Η ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ-ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΨΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ 
ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

TAYLOR 142

ΜΟΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΨΥΞΗΣ 1,4 ΛΙΤΡΑ 
ΚΑΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 7,6 ΛΙΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDBY. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

TAYLOR C723

Δύο επιλογές και μια ανάμεικτη.
2 κύλινδροι ψύξης 2,7 λίτρα ο ένας .
2 κάδοι τροφοδοσίας 13,2 λίτρα ο ένας.
Νυχτερινή λειτουργία για διασφάλιση θερμοκρασίας
του προϊόντος και λειτουργία standby.
Ηχητική ειδοποίηση στάθμης μείγματος.

TAYLOR C712

Δύο επιλογές και μια ανάμεικτη. Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη.
2 κύλινδροι ψύξης 3,2 λίτρα ο ένας.
2 κάδοι τροφοδοσίας 18,9 λίτρα ο ένας.
2 κομπρεσέρ.
Με αντλία διόγκωσης μείγματος που διασφαλίζει
την ακριβή αναλογία ποσότητα αέρα και μείγματος

TAYLOR 161

Δύο επιλογές και μια ανάμεικτη.
Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη κατόπιν παραγγελίας.
2 κύλινδροι ψύξης:1,4 λίτρα ο καθένας
2 κάδοι τροφοδοσίας : 7,6 λίτρα ο ένας
Έλεγχος ποιότητας προϊόντος με αισθητήρα
πυκνότητας για το μείγμα.
Διαστάσεις :

TAYLOR 794

Δύο επιλογές και μια ανάμεικτη.
2 κύλινδροι ψύξης 3,2 λίτρα ο ένας.
2 κάδοι τροφοδοσίας 13,2 λίτρα ο ένας.
Ηχητική ένδειξη στάθμης μείγματος.
Έλεγχος ποιότητας προϊόντος με αισθητήρα
πυκνότητας για το μείγμα.
Νυχτερινή λειτουργία για διασφάλιση